01.6.2019 10:38:46

Ruské centrum v Prešovskej univerzite: program na jún 2019

JÚN_Program_2019
JÚN_Program_2019
(foto: RC v Prešove)

Ponúkame aj program Ruského centra v Prešovskej univerzite v Prešove, na mesiac jún 2019

JÚN_Program_2019

G.Turisová, RC v Prešovskej univerzite