26.10.2019 13:10:40

Ruské centrum pri PU pozýva: Moskva slzám neverí - film

Moskva slezam ne verit_plagát
Moskva slezam ne verit_plagát
(foto: RC pri PU)

Moskva slzám neverí: legendárny, dnes "kultový" film, na premietanie ktorého pozýva Ruské centrum pri Prešovskej univerzite v Prešove na utorok 29.októbra o 15,00 hod.


Pozvánka sama

Ano, je to sovietsky film. Pravdivý. O ženách, ktoré prišli do Moskvy z vidieka. A uplatnili sa. A stratili čas kariérou. A nemali šťastie na mužov a v láske...čosi nepredstaviteľné na vtedajšiu dobu sa dostalo do kín. 

U nás zostalo len to frázovanie "Moskva slzám neverí" ktoré zľudovelo v zmysle, že svet nie je sentimentálny a život v každej dobe i všade je ťažký. Odporúčam ako otec dvoch dcér všetkým mladým dievčatám a ženám, ktoré idú robiť kariéru do nášho hlavného mesta...poučný film dodnes.(red)

 Moskva slezam ne verit_plagát

G.Turisová