20.9.2019 12:00:40

Ruské centrum pri Prešovskej univerzite pozýva

Film_«Любовь и голуби»_plagát
Film_«Любовь и голуби»_plagát
(foto: RC pri PU)

na premietanie filmu dňa 24.septembra 2019 

viď plagát.

Film_«Любовь и голуби»_plagát

RC pri PU