04.8.2012 10:55:06

Ruské banky vstupujú na kapitálový trh v Londýne

Pred dvadsiatimi rokmi v Rusku nikto nič nepočul o komerčných bankách a burza bola imperialistickým výmyslom, ktorého cieľom bolo okrádanie pracujúcich más.

 

Dnes je to úplne inak. Ruské súkromné a napoly štátne firmy využívajú medzinárodné finančné centrum v Londýne na to, aby získavali finančný kapitál. Darí sa im. Naposledy naň prenikli najväčšie ruské banky, kontrolované štátom. Prečo?

Ruské banky sa v poslednom období nemusia sťažovať na to, že si ich nevšímajú zahraniční investori. Z hľadiska európskych pomerov dosahujú rekordné ukazovatele výnosnosti.  Z hľadiska potenciálu ruského bankového sektora, západné finančné inštitúcie sa snažia na miestnom trhu vyhliadnuť si zaujímavé „objekty“, ktoré by sa mohli stať predmetom akvizície. Preto sa zahraniční hráči pozitívne pozerajú na to, že niektoré ruské banky majú za sebou verejný úpis nových akcií (IPO – Initial Public Offering), alebo sa naň pripravujú. Koniec koncov Londýnska burza cenných papierov rástla v minulom roku najmä kvôli tomu, že mnohé ruské spoločnosti získavali na naj kapitál prostredníctvom umiestenia nových akcií na medzinárodnom kapitálovom trhu.

IPO

Verejné umiestnenie akcií znamená aj pre ruské banky medzinárodné uznanie. Pre emitenta akcií to znamená to, že trh uznáva, že ich hospodárenie priehľadné, či ak chcete transparentné. Znamená to aj to, že dodržiavajú princípy dobrej správy spoločností (corporate governance), ktoré sú obvyklé na vyspelých trhoch. Hlavnou výhodou verejného úpisu akcií nielen banky, ale aj akejkoľvek korporácie je to, že prejde testom trhu.

Úspešné umiestnenie akcií Vneštorgbanku (VTB) sa zdá vyprovokovalo reťazovú reakciu. O zámeroch verejne umiestniť akcie do konca tohto roku alebo o rok, či o dva začalo hovoriť niekoľko lídrov z bankového sektora. Zatiaľ hovoria o možnosti verejne umiestniť svoje akcie na verejnom trhu banka Vozroždenije, MDM Bank a Kit Finans. Prekvapením posledného obdobia je informácie o tom, že Gazprombank by sa mohol stať  bankou, ktorej akcie sa budú v budúcnosti obchodovať na verejných trhoch.

V každom prípade, jeho vedenie pred časom vyhlásilo, že tento podnikateľský subjekt, ktorý je v Rusku na tretej priečke z hľadiska spravovaných aktív, posudzuje možnosť uskutočniť verejný úpis akcií v lete budúceho roku. Ešte donedávna ruské banky mali radšej rozhovory so strategickými investormi, ktorí chceli kúpiť celú banku, alebo podiel v nej bez toho, aby boli do procesu akvizície zapojené kapitálové trhy. Bolo to preto, lebo proces procedúry verejného úpisu akcií (IPO) sa zdal mnohým ruským bankám komplikovaný. Okre iného sa obávali, že táto operácia je riziková, jej výsledok je neistý a o akcie nemusí byť vždy záujem.

Úvahy ruských bankárov sa dajú opísať nasledovne. Namiesto toho, aby sme sa trápili s prospektom emitenta, najímaním manažéra na úpis akcií, zaoberali sa povoľovacím procesom Financial Services Authority v Londýne, ktorý dohliada na finančné trhy vo Veľkej Británii, zaplatili poplatky Londýnskej burzy cenných papierov, dohodnime sa s jedným investorom. Veď ten kvôli perspektíve trhu zaplatí trojnásobok, alebo štvornásobok účtovnej hodnoty kapitálu.

Výhodou, ale aj nevýhodou tejto cesty získavania kapitálu je v tom, že o informácie činnosti banky, a teda o investovaní do nej z hľadiska výhodnosti a nevýhodnosti, môžu majitelia prezentovať len pred úzkym kruhom potenciálnych investorov, a nemusia to robiť verejne. Tento postup má aj veľké nevýhody. Ak je okruh záujemcov o banku malý a nikto o ne nesúperí, lebo nikto nevie o ponuke, cena môže byť nízka. Ak je banka kvalitná a predáva svoje podiely verejne, ponuka a dopyt automaticky vygenerujú trhové cenu.

NEVEREJNE

Napriek výhodám verejného vstupu na trh akcií, mnohí bývalí majitelia ruských finančných inštitúcií, zvážili všetky faktory, ktoré sú „za“ a „proti“ verejného vstupu na trh, a išli práve cestou súkromného predaja balíkov akcií. Výsledkom toho je to, že v minulom roku Société Generale kúpila 20 % akcií Rosbank, maďarská skupina OTP Bank kúpila Investsberbank, a americká investičná banka Morgan Stanley kúpila Gorodskoj ipotečnyj bank (Mestskú hypotekárnu banku).

Vo všetkých spomínaných prípadoch, cena za balík akcií, alebo celú banku bola tri razy vyššia ako je hodnota čistých aktív pripadajúcich na jednu akciu.

V tomto roku sa môže so spomínanými obchodmi porovnať len belgická skupina KBC (v ČR a SR kontroluje ČSOB). V týchto dňoch čaká na licenciu ruských protimonopolných orgánov, aby mohla dokončiť kúpu Absoľut bank. KBC má kúpiť 92, 5 % akcií banky. Zvyšok kontroluje International Finance Corporation zo skupiny Svetovej banky. Hoci je to veľký obchod, existujú predpoklady, že nejde o poslednú kúpu ruskej banky zahraničným strategickým investorom.

ŠKRUPINA

Avšak, ako vysvetľujú miestni ruskí experti, situácia sa mení a predaj banky strategickému investorovi je čoraz zložitejšie. Strategickí investori už vôbec nemajú záujem o to, aby kúpil banku za akúkoľvek cenu a za akýchkoľvek podmienok. Súčasný stav liberalizácie v sektore finančných služieb zahraničným investorom umožňuje začať podnikať „na zelenej lúke“ a môžu získať bankovú licenciu za relatívne rýchly čas. Preto sa ceny pri kúpe podielov v ruských bankách zahraničnými investormi stávajú postupne realistickejšie a sú výsledkom opatrných úvah. Okrem iného, banky, vstupujúce do neverejného tendra, musia vynaložiť veľmi veľa úsilia, aby presvedčili svojich potenciálnych kupujúcich a svojich výhodách oproti potenciálnym konkurentom. Tých je však ako maku, a potenciálni kupujúci si môžu vyberať.

Strategickí investori sú si vedomí aj to, že nechcú kupovať škrupinu – bankovú licenciu, prázdne bilancie a kancelárie s nábytkom. Strategických investorov zaujímajú len akvizície, pri ktorých môžu získať značný podiel na trhu vkladov, alebo úverov pre fyzické, alebo právnické osoby. Za pojmom značný podiel na trhu sa skrýva konkrétne číslo, teda od 5 do 10 %.

BEZ PARTNEROV

Netreba zabúdať, že len veľmi málo ruských bánk dosahuje spomínané ukazovatele. Medzi majiteľmi ruských bank, sú aj takí akcionári, ktorí nechcú svoje podnikanie predať zahraničným investorom. Sú takí, ktorí neuvažujú ani len o predaji veľmi malého balíka akcií. Najlepším  príkladom je banka Russkij Standard. V nedávnej minulosti jeho akcionári odmietli predať svoje podiely zahraničným investorom. Bolo to napriek tomu, že cena sedemnásobne prevyšovala čistú hodnotu aktív pripadajúcich na jednu akciu. Táto banka dokonca nediskutuje o možnosti verejného úpisu akcií. Svoje akcie nechce umiestňovať na verejnom trhu aj najväčšia ruská súkromná banka Aľfa Bank. Pripomenieme, že jej podpredsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom je Peter Šmída, ktorý pracoval v GE Capital Bank. Znamená to, že počet finančných inštitúcií, ktoré sú skutočne vhodné na predaj, kvôli budúcemu možnému podielu na trhu, zahraničným investorom sa zužuje.

Práve preto, sú pre tých, ktorí chcú banku predať, ale pre tých ktorí ju chcú kúpiť, je momentálne najvhodnejším  akvizičným mechanizmom verejný úpis akcií. Je výhodný najmä pre tie finančné inštitúcie, ktoré sú schopné umiestniť svoje akcie na vyspelých kapitálových troch. Banky tu môžu získať lacné finančné zdroje, ktoré môžu použiť na kúpu ďalších menších bánk, na vlastnú expanziu v krajine, alebo na technologické prezbrojenie. V akomkoľvek prípade, úspešné umiestnenie akcií a rozumné využitie finančných prostriedkov získaných predajom kapitálových podielov, je predpokladom rastu na trhu.

Ako dokázali posledné verejné úpisy akcií ruských komerčných bánk,  nové cenné papiere sú zaujímavé aj pre portfóliových investorov, teda pre správcov fondov a inštitucionálnych investorov. Aj preto mnohí investori z vyspelých trhov nedočkovao očakávajú ďalšie verejné úpisy  akcií ruských komerčných bánk.

AKVIZÍCIA PERSONÁLU

Niektoré finančné inštitúcie svoje postavenie na ruskom trhu upevňujú tak, že kupujúcu najdôležitejší aktív na finančnom trhu. Nie je to nič iné, ako kvalitný personál. Len nedávno sa stalo obeťou personálnej akvizície oddelenie investičného bankovníctva MDM banky. Viac ako desať zamestnancov tohto oddelenia „kúpila“ americká investičná banka J. P. Morgan.

Posledným pracovným dňom v MDM banke bol pre nich práve 13. jún  2007. Do J. P. Morgan prešiel šéf predaja cenných papierov a analýz Vladimír Briľ. Okrem nich banku opustilo sedem analytikov a traja makléri.