04.8.2012 10:55:06

Ruské banky krízu zatiaľ neprekonali

Vyhlásil to prezident Asociácie ruských bánk Garegin Tosunjan. Dôvod? Stále vraj nedokázali vyriešiť všetky ňou nahromadené problémy. - Situácia je síce omnoho lepšia ako sa sme očakávali, avšak problémy ešte nie sú prekonané. Až po rokoch 2010 a 2011 sa bude dať hovoriť, že sme vyriešili aj ich podstatu.
Niektoré z problémov G. Tosunjan aj pomenoval. Napr. „rezervy, kapitalizáciu a neexistenciu normálnej konkurencie“. Kríza v takomto chápaní vraj neumožnila vzniku konkurenčnej schopnosti, ale naopak, umožnila až nadmernú kapitalizáciu. - Vždy sme si mysleli, uviedol Tosunjan, - že problémy vyriešime za cenu rozširovania namiesto aby sme ich riešili za cenu diverzifikácie. Iba diverzifikácia sa môže stať spasiteľom ruskej ekonomiky. Avšak iba v prípade ak aj pokrízová ekonomika a politika budú takto nasmerované.
Koncentráciu kapitálu a monopolizáciu trhu G. Tosunjan nazval nebezpečnou tendenciou.
-vmi- podľa vzgljad.ru, 14. marec 2010