04.8.2012 10:55:06

Ruská opozícia sa zjednotila do jednej strany

Na zjazde Koalície demokratických síl „Za Rusko bez svojvôle a korupcie“ bola vytvorená „Strana národnej slobody“. Na zjazde sa zúčastnilo 168 delegátov z 51 regiónov RF.
Samotná koalícia sa objavila už v septembri tohto roka na báze opozičných hnutí „Solidarita“ a „Demokratická voľba“ a ďalších. Jej lídrami sa stali Vladimír Ryžkov, Boris Nemcov, Michail Kasjanov a Vladimír Milov.
Práve oni boli tajným hlasovaním zvolení do vedenia strany aj na zjazde, ktorý prijal aj jej program a základné dokumenty. Očakáva sa, že o oficiálnu registráciu strana požiada v polovici apríla budúceho roka.
Zaujímavé ako odlišne vidia svoju budúcnosť jednotliví lídri. M. Kasjanov mieni pri nezdare pokračovať v boji ako koalícia, B. Nemcov vyhlasuje, že ako ich nezaregistrujú (ministerstvo spravodlivosti – pozn. –vmi-), že sa podpíšu na nelegitímnosti parlamentných a prezidentských volieb. Jednoznačne optimisticky je naladený len A. Milov. Ten nielen verí v hladkú registráciu, ale aj v priaznivý volebný výsledok, ktorý ich dostane do Dumy. Svoj reálny pohľad ukončil i dodatkom, že ak sa to nestane, potom si aj pohovoríme.
Hlavné ciele nových ruských demokratov sa koncentrujú na boj s kriminalitou, na politickú reformu – pôjde o zmenu vlády demokratickou cestou, na odstránenie cenzúry a na „zavedenie európskeho štandardu života“.
Podľa utro.ru, 13. december 2010 (krátené)