04.8.2012 10:55:06

Ruská armáda je v pätici najzabezpečenejších

Podľa finančného zabezpečenia patria dôstojníci ruskej armády medzi päť najzabezpečenejších armád sveta, oznámil prostredníctvo rozhlasu Echo Moskvy náčelník hlavnej správy MO RF kurírujúcej personálne otázky genmjr. Sergej Čvarkov.
„Platové podmienky dôstojníkov nám umožnili zaradiť sa k pätici najlepšie zabezpečených armád sveta – je to USA, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko“, - skonštatoval a dodal, že „osobitne nás teší, že už aj nižší dôstojníci sa úrovňou svojho príjmu môžu rátať do strednej triedy“.
RIA Novosti, 24. marec 2012 (krátené)