04.8.2012 10:55:06

Ruská armáda bude mať zahraničných žoldnierov

Cudzinci budú mať dovolené slúžiť v ruskej armáde. Jedinou podmienkou bude ovládanie ruského jazyka a súhlas so zaradením odtlačkov palcov do databanky.
O túto službu sa môžu uchádzať cudzinci vo veku 18 – 30 rokov. O vzdelanostných požiadavkách žiadateľov o pozíciu ruského vojaka sa v pripravovanom výnose nehovorí. Na rozdiel od ruských občanov, zaväzujúcich sa na 3-ročný na kontrakt, zahraniční sa budú musieť zaviazať na najmenej 5 ročnú službu.
Najväčším motivačným ťahákom pre cudzincov sa stane ruské občianstvo. Zahraniční ruskí vojaci ho budú môcť získať už po troch rokoch služby, hovoria v ministerstve obrany. Umožní sa im však i štúdium na vysokých školách. K tomu sa však treba zaviazať na doplnok služby rovný trvaniu danej školy.
Dni.ru, 26. november 2010