09.12.2015 14:38:01

Rusi vytvárajú centrum inovačného rozvoja knižníc

 

Ruská štátna knižnica (RŠK) zostavila pracovnú skupinu na vytvorenie centra inovačného rozvoja ruských knižníc, oznámila tlačová služba RŠK.  Jej predsedom sa stal generálny riaditeľ RŠK Alexandr Vislyj. Členmi pracovnej skupiny sú riaditelia federálnych knižníc, podriadených ministerstvu kultúry.

 

„Cieľom a úlohou centra je doviesť rozvoj ruských knižníc na novú úroveň, zvýšiť ich renomé v spoločnosti, uplatniť v ich práci najnovšie vymoženosti“, hovorí sa v ozname.

V správe sa hovorí, že centrum sformuje metodické odporúčania na inovačný rozvoj knižníc všetkých úrovní, od dedinských do federálnych.

 

Podľa ria.ru, 9. 12. 2015