19.5.2014 07:44:48

Rusi si vrátili jeden kultový názov - "VDNCH"

"Prinavrátil sa nám názov jedného zo sovietskych kultových javov", - píše spisovateľ Alexander Prochanov. "VDNCH (Výstava výdobytkov národného hospodárstva - pozn. red.) - to nie je len územie, pavilóny. Je to emblém búrlivo sa rozvíjajúceho sovietskeho spoločenského poriadku. Tu je jeho filozofia, jeho ideológia, jeho estetika. Je to obraz mnohonárodného "červeného sveta", objatého túžbou o nesmrteľnosti. Je to "Veľký štýtl", štýl "Stalin"."

"Tu, na tomto mieste, sa každá kultúra, každý unikátny prejav národov v tvorbe, v hospodárení zlievali do spoločného emblému. Vrcholom tohto emblému bola symbolická fontána "Družba národov". Zlaté devy, zlaté bohyne uprostred prúdov vody tu majú svoj nadšený chór.

Návrat mena VDNCH - to nie je náhoda

Je to znakom návratu celého smerovania, spojeného s návratom sovietskeho. Navracajú sa obrazy, počiny, ktoré sa vo vedomí národov zliali do oslavy spravodlivosti, sily avíťazstva - do obrovského historického predvoja.

Toto všetko bolo v roku 1991 zničené a zlikvidované", píše spisovateľ Prochanov.

 

Pokračovanie jeho názoru na návrat názvu VDNCH - http://izvestia.ru/news/570980

 

 

Podľa izvestia.ru, 18. máj 2014