10.3.2015 15:39:49

Rusi idú expertne hodnotiť svoje učebnice dejepisu

Učebnice dejepisu Ruska prejdú do 7. apríla 2015 expertízou v Ruskom historickom spoločenstve na súlad s historicko-kultúrnym štandardom. Jednou vetou povedané, učebnice budú preverené, či zodpovedajú koncepcii "jednotnej učebnice dejepisu".

Tlačová služba ministerstva vzdelávania a vedy poznamenala, že ak učebnica cez expertízu neprejde, tak bude z učebného procesu vylúčená. (Toto by potrebovali aj slovenské učebnice dejepisu.)

 

Komisia už v polovici februára poslala na expertízu všetky učebnice dejepisu Ruska - nové vydania a aj tie, s ktorými sa školáci už vyučujú.

 

 

 

Podľa kp.ru, 10. marec 2015