04.8.2012 10:55:06

Rusi idú Európe príkladom?

Ministerstvo zdravotníctva RF totiž pripravilo projekt úpravy zákonníka práce, ktorý zamestnávateľom zakáže prepúšťať zo zamestnania mnohonásobných otcov, ak sú jedinými živiteľmi rodín.
Týmto celoštátnym zákonom Rusi evidentne posilnia sociálnu ochranu mnohopočetných rodín, v ktorých sú deti do 14 rokov. Nová zákonná norma takto v podstate zrovnoprávňuje mužov na úroveň žien pri ukončovaní pracovného pomeru.
Podľa RIA Novosti, 21. marca 2012 (výňatok)