04.8.2012 10:55:06

Rusi a obdobie Putina

Väčšina Rusov hodnotí počínanie Vladimíra Putina na prezidentskom poste kladne a dúfa, že RF bude v tomto politickom kurze pokračovať, uvádza všeruské ústredie prieskumu verejnej mienky.
Podľa väčšiny Rusov (64 percent) Putinova epocha priniesla krajine viac dobrého. Opačný názor má 14 percent respondentov. Na porovnanie, Jeľcinovo konanie kladne hodnotilo 16 – 27 percent oproti 49 – 67 negatívnych názorov, uvádza RIA Novosti.
Vyše polovice (52 percent) Rusov uvádza, že vďaka Putinovi na prezidentskom poste sa im zlepšil osobný život. Nesúhlasí s tým 14 percent obyvateľov (spravidla ide o obyvateľov miest nad milión obyvateľov).
Najväčšie úspechy sa Putinovi priraďujú v medzinárodných vzťahoch (45 percent) a pri zvyšovaní životnej úrovne (44 percent). Nejednoznačne sa ľudia vyjadrujú k stabilizácii situácie na severnom Kaukaze a k znižovaniu úrovne nezamestnanosti: tretina si myslí, že sa tu dosiahli zmeny k lepšiemu, tretina, že sa nič nezmenilo.
Z návratu Putina na prezidentský post ľudia očakávajú predovšetkým zvýšenie svojej životnej úrovne (19 percent), rozvoj sociálnej politiky, zvyšovanie dôchodkov, rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva (po 5 percent), boj s korupciou a nezákonnosťou (4 percentá), zníženie nezamestnanosti, zlepšenie dostupnosti vzdelania a lekárskej starostlivosti (po 3 percentá).
Rusi Putinovi radia predovšetkým sústrediť sa na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva (18 percent), na boj s korupciou, na zabezpečenie dostupnosti kvalitného a bezplatného zdravotníckeho zabezpečenia (po 14 percent), na rast priemyslu a poľnohospodárstva (13 percent).
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 29. – 30. septembra 2012 na vzorke 1600 respondentov zo 138 miest a obcí 46 oblastí a krajov RF. Odborníci pripúšťajú 3,4 percentnú štatistickú odchýlku.
Podľa vzgljad.ru, 8. október 2012