04.8.2012 10:55:06

Rubeľ sa prepadne o dva roky

Ihneď sa pohrebom prebytku platobnej bilancie môže nasledovať devalvácia. V roku 2009 je možné zopakovanie devalvácie z roku 1998. Tento raz nebude reč o dafaulte ruského federálneho rozpočtu.

 

Nemôže byť o ňom ani reč, rezerv je viac ako dosť. Konštatuje to ruský denník Gazeta, ktorý má ťažisko na ekonomickom spravodajstve a na základe licencie zverejňuje aj niektoré materiály britských periodík The Daily Telegraph a Sunday Telegraph.

Pravdepodobne nebude možné vyhnúť sa podnikovým defaultom, pretože ruské podniky sú dlžné 160 mld. USD. Tretina sumy pripadá na Gazprom a Rosnefť. Hlavnou príčinou predpovedanej devalvácie rubľa bude pokles cien ropy, ktorý sa už začal. Tak to bolo aj pred deviatimi rokmi.

 

„Na pôde Vyššej školy ekonomiky, kam sa z Centra medzinárodného obchodu presťahovala konferencia Modernizácia ekonomiky a spoločenský rozvoj, sa stalo niečo strašné,“ píše Gazeta. Andrej Klepač, riaditeľ sekcie makroekonomického prognózovania Ministerstva ekonomického rozvoja, hlavný ekonóm investičnej banky Trojka Dialog Jevgenij Gavrilenkov, a šéf expertnej skupiny Ministerstva ruskej federácie sa zhodli v tom, že pokles cien ropy bude v roku 2009 viesť k vynilovaniu obchodnej bilancie a platobnej bilancie Ruska. Následný pokles rubľa povedie k úniku kapitálu a zastaveniu rast HDP. Vtedy bude jedinou záchranou prudká devalvácia meny. To je vlastne kríza. Nebude do sociálnych programov, nehovoriac už o diverzifikácii ekonomiky.

 

Slovo devalvácia vyriekol Andrej Klepač. Pravda, poopravil sa, že „zatiaľ ju nezakomponovali do prognóz“, ale „prudká devalvácia môže byť jedinou alternatívou“ stagnácie. Ak bude devalvácia veľká, ako to bolo v roku 1999 po štvornásobnom znehodnocovaní rubľa po auguste 1998, za ňou bude nasledovať rast. Podľa hodnotenia vládnych ekonómov efekty devalvácie vyschli v rokoch 2004 – 2005. Poznamenali, že ekonomický cyklus, je ekonomický cyklus. Zamestnanci a dôchodcovia vďaka devalvácii budú chudobnejší.

 

Ani podnikateľom sa nebude dariť. Samozrejme devalvácia bude stimulovať nahradenie dovozu a export hotových výrobkov. Na druhej strane oslabenie rubľa kvôli vysýchaniu prílevu dolárov za vývoz ropy, nevyhnutne vyvolá migráciu zahraničných investícií. HDP bude stagnovať. Mimochodom, ekonómovia o dva tri roky jeho rast na úrovni 3-4 %. Čistý prílev zahraničných investícií bol v minulom roku 41 mld. USD a 12 mld. USD za prvé tri mesiace tohto roku.  Podľa A. Klepača na tento prílev nie sú pripravené finančné inštitúcie. Prílev však podľa neho neznamená diverzifikáciu. Jeho údaje hovoria o tom, že len 2,3 % investícií smerovalo do strojárenstva. Pred rokom to bolo 2,1 %. A. Klepač predniesol záver: “Reálnej diverzifikácie niet. “

Účastníci konferencie navrhli dve riešenia nulových bilancií. Liberál Jevgenij Gavrilenkov si spomenul ešte na jeden cyklus, tento raz na politický. Keď v Rusku klesajú ceny ropy, k moci volajú liberálov – zástancov trhových princípov. Vláda si o dva roky bude musieť vybrať medzi potlačením dovozu pomocou oslabenia rubľa, alebo kardinálnou devalváciou a potlačením investícií vďaka tomu istému poklesu rubľa. Prameň: http://www.gzt.ru/business/2007/04/04/220222.html