21.12.2018 18:29:27

Rozhorčený klub Arbat zo Zvolena

Slovensko-ruská spoločnosť - klub Arbat vo Zvolene - vyjadruje rozhorčenie nad neúctou mesta Bratislava a bratislavských podnikateľov, ktorí sa arogantne správajú k pamiatke obetí druhej svetovej vojny, pamätníku padlých na Slavíne.

Kde inde vo svete by si súkromná firma mola dovoliť prekryť svojou reklamou pietne miesto štátu?
To, že dnes vedenie našej republiky sa stavia k našim osloboditeľom tak, že sa dovolia prekrúcať dejiny, zatracovať skutočné dejiny - ani nie také dávné - je poľutovaniahodné a malo by byť hodnotené ako trestný čin.
 

Viera Nociarová