14.12.2016 23:55:03

Rozhodnutie o „skýtskom zlate“ vyvolalo rozkol medzi ruskými múzejníkmi

 

„Ide o ďalšie politické rozhodnutie proti Rusku“, komentujú ruskí múzejníci rozhodnutie súdu v Amsterdame o návrate (nie Krymu, ale) Kyjevu exponátov z krymských múzeí. „Toto rozhodnutie sa mi javí ako úplne opodstatnené“, odpovedajú im iní, medzi ktorými sú nielen ukrajinské úrady, ale aj riaditeľka múzea moskovského Kremľa Jelena Gagarina. Svoje argumenty má aj súd.

 

Vyše dvetisíc exponátov v cene vyše milióna euro z kolekcií štyroch múzeí Kryma bolo odovzdaných Kyjevu. Predovšetkým ide o artefakty skýtskych čias, bez ktorých bude Krym zbavený radu symbolov vlastného historicko-kultúrneho dedičstva.

Zlato skýtov bolo zapožičané na výstavu „Krym: zlato a tajomstvá Čierneho mora“ do múzea Allarda Piersona v Amsterdame.

Zmluva medzi krymskými múzeami a holandským sa všetky predmety považovali za „národné bohatstvo Ukrajiny“. Pri tom sa tam uvádzalo, že po ukončení výstavy sa všetky exponáty z Kryma majú vrátiť tým múzeám, vo fondoch, ktorých sa nachádzali. Po zjednotení Kryma s Ruskom vytvorili tieto dve požiadavky pascu, ktorú sa podujal rozseknúť holandský súd.

Riaditeľ Múzea Allarda Piersona rozhodnutie vrátiť artefakty Ukrajine vysvetlil tým, že licencia na export exponátov krymských môzeí bola vydaná ministerstvom kultúry Ukrajiny:  „Sudcovia sa rozhodli nazerať na situáciu z uhla medzinárodného zákonodarstva. Rozhodli, že reč nejde o zákonnom vlastníkovi – o tejto otázke musí rozhodnúť ukrajinský súd. Prijali do pozornosti ten fakt, že doba platnosti licencii na export, vydaná ministerstvom (kultúry) v Kyjeve, sa skončila. Preto v súlade s Konvenciou UNESCO, objekty musia byť vrátené Ukrajine ako štátu, ktorý vydával licenciu... Čo však neznamená, že súdne konania sú skončené. Očakávame, že krymské múzeá využijú svoje apelačné právo“. 

Viac originál:  http://www.vz.ru/society/2016/12/14/849303.html

Podľa vz.ru, 14. 12. 2016