31.1.2017 03:20:50

Rozbíjači nemajú na Slovanov: Z vystúpenia Jána Čarnogurského a Jalala Sulejmana pred Úniou slovenských novinárov, členmi Slovensko-ruskej spoločnosti a ZO SZPB č. 19 Bratislava - Petržalka (video)

Video z vystúpenia Jána Čarnogurského: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHCFyNmYbnk

youtube.com