04.8.2012 10:55:06

Rostropovič - človek inštitúcia

Je ťažké prerozprávať životopis veľkého človeka. Každý detail má význam. Tu sú najdôležitejšie fakty celosvetovo známeho violončelistu a dirigenta Mstislava Rostropoviča.


Narodil sa 27. marca 1927 v rodine hudobníkov. Zaslúžilý umelec ZSSR, laureát Stalinovej a Leninovej ceny, dvojnásobným nositeľ francúzskeho radu Čestnej légie, čestným rytierom Rádu Britského impéria,... Celkom dostal 125 vyznamenaní 29 krajín sveta. dostal čestný doktorát 50 rôznych univerzít,   60 skladateľov mu venovalo svoje kompozície.
A tu sú žiariace „maličkosti“ talentovaného života. Po prvý raz stál na scéne v 12 rokoch. Po smrti otca v 15 rokoch sa stal hlavou a živiteľom rodiny. V 16 rokoch sa dostal do Moskovského konzervatória a o dva roky neskôr získal Zlatú medailu  v celoštátnej súťaži mladých hudobníkov.

Veľkí sú veľkí vo všetkom: v tvorbe, priateľstve i v láske. S manželkou sa zoznámil v roku 1955. Bol to zväzok dvoch géniov. Najtalentovanejší hudobník vo vtedajšom Sovietskom zväze a najlepšia operná speváčka Galina Višnevskaja. Vždy podporovali priateľov a to aj napriek všetkej nepriazni. Keď moc vyhnala Alexandra Solženicina na ulicu, Mstislav Rostropovič pozval prenasledovaného spisovateľa k sebe do bytu, aby býval u neho.
Galina Višnevskaja v jednom z rozhovorov povedala, že v tom „nebolo žiadne hrdinstvo, jednoducho sme podporovali nášho priateľa v pre neho  ťažkej chvíli. To je všetko“. Kvôli podpore Solženicina sa manželia dostali pod tlak. V roku 1974 boli nútení opustiť rodnú krajinu a o štyri roky neskôr ich oboch zbavili občianstva ZSSR. Vrátili im ho len po 1990.

V čase augustového puču v roku 1991, keď si mnohé verejne známe osoby radšej narýchlo zbalili kufre, Mstislav Rostropovič urobil úplný opak. Nechal v Paríži všetko nechal ležať ladom. Rýchlo priletel do Moskvy. Namiesto violončela vzal do rúk samopal  Kalašnikov a postavil sa medzi ochrancov demokracie.