04.8.2012 10:55:06

Rok 2012 - kurz rubľa k doláru môže spevnieť na 28 : 1

Ku koncu roka 2012 sa môže kurz rubľa upevniť o 20 percent. Takýto scenár predpovedajú ruskí vládni prognostici na základe vývoja svojej ekonomiky.
V druhom kvartály tohto roka sa dolár začal upevňovať na základe oživenia americkej ekonomiky a zostrenia negatívnych tendencií okolo euro. Očakáva sa, že v rokoch 2010 – 2011 sa bude kurz nachádzať v rozmedzí 1,2 – 1,3 dolára za euro, pričom k roku 2013 môže spevnieť do 1,4 dolára za euro.
Oslabovanie euro môže v blízkej perspektíve pomôcť upevňovaniu rubľa pretože európske krajiny sú hlavnými obchodnými partnermi Ruska. Súčasné okolnosti na trhu sú pre Rusko pozitívne a ak sa udržia, umožnia mu vrátane až do roka 2013 udržať proficitnú obchodnú bilanciu na úrovni 80 – 140 mld. dolárov.
V roku 2013 by mala byť tendencia spevňovania rubľa vyčerpaná. Kvôli nárastu importu a znižovaniu úrovne proficitu z bežných operácií. V nominálnej podobe sa dokonca môže začať jeho oslabovanie.
Prognóza ruskej ekonomiky a úrovne kurzu svojej valuty má niekoľko variantov pravdepodobného vývoja. Tento variant, označený ako „2b“, sa považuje za najreálnejší. Preto sa práve na jeho filozofii bude stavať aj štátny rozpočet na roky 2011 - 2013.
Vyjadruje tendenciu rýchleho rastu a najefektívnejšieho využitia ekonomického potenciálu a zvýšenia efektivity biznisu. Pri náraste poskytovania bankových úverov, podpory ekonomických stimulov a modernizácie.
Vďaka tomuto plánu bude v rokoch 2011 – 2013 realizovaná aktívna hospodárska politika nasmerovaná na rozvoj dopravnej infraštruktúry, na rozvoj vedy a technológií, na výstavbu bytov a na rozvoj regiónov. Všetko pri regulácii cien elektrickej energie. Paralelne s tým sa po roku 2010 začnú výraznejšie racionalizovať štruktúry rozpočtových úradov, zvyšovať a valorizovať platy. Na roky 2010 – 2013 sa predpovedá nárast HDP na úrovni 3,4 – 4,2 percenta.
Vzgljad.ru, 6. jún 2010