16.2.2016 15:50:42

Revolúcia v slovanských dejinách pokračuje! (videodokument v ruštine)

 

Kto si vie predstaviť, že Belu IV. neporazili Tatári, ale Rusi? Že v Európe žiadni Tatári nikdy neboli ...? A že aj tatársko-mongolský útlak Rusov len zakrýva niečo dejinné? Toto všetko prezradí cca 52 minútový ruský dokument.