04.8.2012 10:55:06

Reputácia trojkára

Experti si všimli, že vo svete vznikla pozoruhodná situácia – rating Írska (AA-, resp. Aa1), ktoré je na hranici defoltu je vyšší ako rating Ruska (alebo aj Číny a Brazílie). A keďže Moskva sa snaží požičiavať si v cudzine, má to aj negatívny dopad na ruské cenné papiere.
Podľa banky „Renessans-Kapital“ Rusko, ktoré má tretie najväčšie rezervy sveta a veľmi pozitívny pomer dlhu k HDP, by malo mať omnoho vyšší rating ako „BBB“, ktorý mu priznal Standard&Poor's alebo Baa1 od Moody's.
Ku koncu tohto roka Ministerstvo financií RF očakáva rast celkového štátneho dlhu RF do 11 percent HDP, ku koncu 2011 – do 13,6 percenta HDP, ku koncu 2012 – do 15,7 percenta HDP a ku koncu 2013 – do 17,4 percenta HDP.
Analytik Alexander Potanin je presvedčený, že úverové ratingy Ruska sa dajú považovať za znížené. – Je to preto, lebo ruská ekonomika je v podstate závislá na cenách ropy. Tá dnešná je 90 USD, ale niet nijakej záruky, že o mesiac to bude menej ako 70 USD. Možno práve preto sa medzinárodné ratingové agentúry neponáhľajú so zvýšením ruských ratingových hodnôt.
Vzgljad.ru, 2. december 2010 (krátené)