21.1.2021 12:21:25

Rada federácie vyjadrila vážne znepokojenie nad pokračujúcim porušovaním práv Rusov a rusky hovoriacich občanov Ukrajiny

Na snímke horná komora parlamentu Ruskej federácie
Na snímke horná komora parlamentu Ruskej federácie
(foto: nashperevod.ru)


Rada federácie vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že na Ukrajine naďalej dochádza k porušovaniu práv Rusov a rusky hovoriacich občanov krajiny.

Uvádza sa to vo vyhlásení hornej komory ruského parlamentu prijatom na 496. zasadnutí Rady federácie. Dokument predniesol Konstantín Kosačev, predseda Výboru pre medzinárodné záležitosti Rady federácie.Podľa neho, bezprostredným dôvodom na diskusiu o tejto téme bolo nadobudnutie účinnosti noriem ukrajinského zákona „O zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka“ 16. januára 2021. Odteraz musia všetci poskytovatelia služieb bez ohľadu na formu ich vlastníctva obsluhovať spotrebiteľov a poskytovať informácie o tovaroch a službách v ukrajinčine. „Hovoríme o zákaze používania ruského jazyka v najmasovejšom spotrebiteľskom prostredí. Navyše je k tomu nútený aj súkromný podnikateľský sektor a samotní ľudia sú otvorene nabádaní stať sa donášačmi,“ nazdáva sa senátor.

„Toto je však iba vrchol ľadovca, problém je hlbší, a je dobre známy, opakovane sme sa mu venovali. V ostatných rokoch tento problém eskaloval až sa vyostril do maximálnej miery“, zdôraznil Konstantín Kosačev.

Senátori Ruskej federácie apelujú na západných spojencov Ukrajiny a medzinárodné organizácie pre ľudské práva, aby pomocou všetkých nástrojov, ktoré majú k dispozícii, ovplyvnili ukrajinské úrady, aby s okamžitou platnosťou odstránili masívne porušovanie práv Rusov a rusky hovoriacich občanov v krajine, ktorá sa hlási k európskym hodnotám. „Treba pritom poznamenať, že v Spojených štátoch amerických a krajinách Európskej únie sú nacionalistické sily dôrazne odsudzované. V štátoch susediacich s Ruskom však Západ aktívne podporuje akékoľvek formy nacionalizmu, vrátane radikálnych, ak majú výrazný protiruský charakter.“

Rada federácie sa domnieva, že zákon Ukrajiny „O zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka“ nielenže porušuje medzinárodné právne záväzky Ukrajiny, ako aj práva miliónov jej občanov, ale priamo odporuje aj ústave Ukrajiny, ktorá zaručuje slobodný rozvoj, používanie a ochranu ruského jazyka a ďalších jazykov národnostných menšín. „Ukrajinské úrady tvrdošijne ničia to, čo je dedičstvom každej civilizovanej spoločnosti - viacjazyčnosť a multikulturalizmus, čo by objektívne mohlo byť prirodzenou konkurenčnou prednosťou Ukrajiny v modernom svete. Namiesto toho krajinu odsudzujú na to, aby sa stala druhoradým a okrajovým kvázi európskym štátom.“

Rada federácie upozorňuje Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Vysokého komisára Organizácie pre bezpečnosť a národnostné menšiny a spoluprácu v Európe, Komisára Rady Európy pre ľudské práva, Osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva, Úrad pre demokratické a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, parlamenty členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na neustále porušovanie práv Rusov a rusky hovoriacich občanov Ukrajiny, a tiež považuje za potrebné prediskutovať tento problém v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.


redakcia z Rusemb