04.8.2012 10:55:06

Rada federácie ratifikovala protokol o pripojení RF k WTO

Rada federácie RF ratifikovala protokol o pripojení Ruska k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), čo je posledný úkon pred podpisom prezidenta a začiatkom jeho platnosti.
V tomto mesiaci už ratifikovala protokol, podpísaný na zasadaní WTO v Ženeve, Štátna Duma – dolná komora ruského parlamentu. Pre Rusko tým končí 18 ročné predvstupové rokovacie obdobie.
Podľa Hlas Ruska, 18. júl 2012