04.8.2012 10:55:06

Rada Európy uznala, že Lotyšsko porušuje práva národnostných menšín

Výbor ministrov Rady Európy schválil rezolúciu, v ktorej sa hovorí, že Lotyšsko nedodržiava medzinárodné záväzky voči svojim národnostným menšinám.
Výbor ministrov RE zároveň vyzval na ukončenie diskriminácie na trhu práce z dôvodu jazyka a vyjadril hlboké znepokojenie, že "neobčania" nemajú ani možnosť zúčastniť na voľbách.
V Lotyšsku žije asi 2,3 milióna ľudí, z ktorých asi 345 tisíc (predovšetkým ruskej národnosti) nemá lotyšské občianstvo.
Podľa Hlas Ruska, 4. apríl 2011