04.8.2012 10:55:06

Rad priateľstva Jánovi Čarnogurskému

V júni pri oslave Dňa Ruska (12. 6.) odovzdal ruský veľvyslanec v Bratislave Pavol Maratovič Kuznecov štátne vyznamenanie Ruskej federácie Rad priateľstva (Orden družby) JUDr. Jánovi Čarnogurskému. Výnos o jeho udelení podpísal prezident RF Dmitrij Anatolievič Medvedev v apríli t. r.
Ján Čarnogurský je držiteľom aj radu ďalších medzinárodných ocenení. V septembri 1993 sa stal familiárom (laickým členom) Rádu nemeckých rytierov. V januári 2008 mu arménsky prezident udelil štátne vyznamenanie Mechitar Gosh a v apríli 2008 poľský prezident – dnes už mŕtvy Lech Kaczynski – štátne vyznamenanie Veľký kríž za zásluhy Poľskej republiky (Wielki krzyz orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej).
„Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o protikladné vyznamenania“, hovorí Ján Čarnogurský. „Nemeckí rytieri, Poliaci a Rusi v minulosti predsa bojovali každý s každým. Ale také sú európske dejiny! Nemci, Poliaci a Rusi síce v minulosti navzájom bojovali, zároveň však spolu i jednotlivo vytvárali veľké diela a posúvali dejiny dopredu. Na takomto dejinnom odkaze chcem byť účastný. Samozrejme, u všetkých sa vyskytujú udalosti, s ktorými sa nestotožňujem a stojím spätne akoby na druhej strane. Ale také udalosti sú aj v slovenských dejinách.“ -r-