19.7.2017 12:22:19

Putin zbavuje príjmov tých vojakov, ktorí neprejdú testom na drogy...

 

Ruský prezident V. Putin podpísal novelizovaný zákon o finančnom zabezpečení vojakov, ktorý je rozšírený o dva dôvody, kedy sa im slúžne nevyplatí.  

 

Nebude to vyplatené vtedy, ak vojak neprejde chemicko-toxikologickými testami. Druhým dôvodom nevyplatenia je, ak bude narušenie práva vojakom mať súvis s upotrebením drog alebo psychotropných látok bez schválenia ich príjmu lekárom alebo užitím potenciálne nových psychoaktívnych látok.

Podľa ria.ru, 19. 7. 2017