23.11.2014 11:13:05

Putin: Rozhodnutia o Kryme boli rozkalkulované

Rozhodnutia o krymskej otázke boli rozkalkulované, záležitosti okolo Krymu sa skončia dobre, o čom niet pochýb, vyhlásil prezident Ruska Vladimír Putin.

"Treba vedieť rozvažovať všetky možné následky a pri prijatí rozhodnutia treba na vyhnutie sa nepríjemností, kalkulovať akékoľvek varianty vývoja udalostí", - povedal.

Bezhlavosť sa nepripúšťa, jeho cena je príliš vysoká", - dodal.

Na otázku, či boli prerátané následky o Kryme aj pre Rusko, Putin odpovedal kladne. "Áno, je to strategické rozhodnutie", - povedal a na otázku, či sa to skončí dobre, reagoval: "Myslím, že tak sa aj stane". "My sme proste silnejší. Ako všetci ostatní. A to preto, lebo máme pravdu", - povedal Putin.

"Sila je v pravde. Keď ruský národ cíti pravotu, stáva sa neporaziteľným", - presvedčený je Putin. "V danom prípade nemám žiadne pochybnosti".

Putin sa priznal, že nikdy neprijíma voluntaristické rozhodnutia. "Také, ktorých nevidím následky". "Ak sa to nedarí, snažím sa vyčkať", - dodal a uviedol tézu: "nie si si istý, nepredbiehaj!".

"To tí, ktorí sa snažia s nami súťažiť sú "opačnom pruhu", my sme vo svojom a so svojou rýchlosťou", - hovoril Putin charakterizujúc súčasné Rusko.

 

 

 

Podľa vz.ru, 23. november 2014