04.8.2012 10:55:06

Putin podpísal zákon o mimovládnych organizáciách

Predovšetkým sa to dotýka tých organizácií, ktoré v Rusku plnia funkcie cudzích agentov, oznámila dnes tlačová služba Kremľa. Jednoducho povedané, za cudzie peniaze a cudzími peniazmi chcú ovplyvňovať ruskú politickú realitu.
Hovorí sa, že ruská štátna Duma môže na jeseň prijať aj zmeny v zákone o prostriedkoch masovej informácie, kam tiež bude zavedený štatút „cudzí agent“ pre masmédiá. Tu ide o média, ktoré sú financované zo zahraničia. Na médiá, ktoré sú zväčša komerčnými právnickými osobami, sa tento zákon nevzťahuje, čiže nebude im pridelený štatút „cudzieho agenta“.
Prakticky to bude vyzerať tak, že už na jeseň budú musieť mnohé takéto organizácie uvádzať na svojich tlačovinách informáciu, že ju produkuje „cudzí agent“, nehovoriac o častejších previerkach ich konania. Pokusy o obídenie zákona budú trestané pokutami, vrátane trestnej osobnej zodpovednosti zakladateľov týchto mimovládiek.
V. Mikunda podľa vzgljad.ru z 21. júla 2012

P.S.: Účinnosť zákona nastúpi 120 dní od podpisu