06.10.2015 11:43:19

Putin podpísal výnos o obnovení komplexu „GTO“

 

Ruský prezident V. Putin podpísal federálny zákon o obnovení všeruského telesného a športového komplexu „Pripravený na prácu i obranu“ (GTO).

 

Sovietsky zväz mal takýto program v rokoch 1931 – 1991 a v jeho rámci účastníci napĺňali normy v behoch, skokoch do diaľky i výšky, v plávaní, v hode loptičkou, v jazde na bicykli, v behu na lyžiach, v priťahovaní sa na hrazde i v lezení na lane. Nové normy absolventov začlenia do troch úrovní – do zlatého, strieborného alebo bronzového odznaku GTO (V ČSR to boli zväzarmovské odznaky.).

Zo zákona vyplýva, že k skladaniu noriem bude pripustený len ten, komu to umožní lekár. No a ruská vláda bude každoročne k 1. máju prezidentovi RF hlásiť nielen stav fyzickej pripravenosti občanov, ale aj stav cvičísk a športových podujatí po jednotlivých regiónoch Ruska.

Podľa ria.ru, 6. 10. 2015