18.12.2018 12:38:40

Putin o úlohe novej ruskej výzbroje

Najnovšia ruská výzbroj, ktorá na desaťročia zabezpečila Rusku bezpečnosť, prinúti zamyslieť sa všetkým, kto si privykol militaristickej rétorike, vyhlásil prezident RF V. Putin počas rozšíreného kolégia MO RF.

„Dôležité prelomové kroky boli urobené pri vývoji najnovšej výzbroje, ktorej analógie nemá nikto na svete... Naše nové systémy, dúfam, prinútia zamyslieť sa všetkých tých, ktorí si zvykli na militaristickú a agresívnu rétoriku,“ povedal a dodal, že ozbrojené sily Ruska musia počas cvičení trénovať používanie týchto nových zbraňových systémov.  

Podotkol tiež, že o úspechu v súčasnom boji „rozhodujú doslova sekundy“ a preto je „dôležité stláčať čas prijatia rozhodnutí“ na všetkých stupňoch, na čo treba zdokonaľovať systém velenia a spojenia, prieskumu a rádioelektronického boja.  

Podľa vz.ru, 18. 12. 2018