05.1.2016 14:57:26

Putin nariadil vypracovať komplex opatrení na obnovu všeobecnej vzdelanosti

 

Prezident RF nariadil vláde RF vypracovať komplex opatrení, smerujúcich na obnovu obsahu všeobecného vzdelania s akceptáciou súčasných poznatkov vedy a technológií. Termín splnenia úlohy – 1. august 2016, priamu zodpovednosť za ňu má predseda vlády D. Medvedev.

 

Prezident tiež nariadil:

- Zdokonaliť štátnu reguláciu vzdelávania na základe jeho komplexného zhodnotenia na korekciu ďalšieho rozvoja do 1. 6. 2016.

- Vypracovať a realizovať komplex opatrení, nasmerovaných na výchovu žiakov, založenú na ich profesionálnej orientácii, a na rozšírení ich spoločensko-prospešnej činnosti.

Podľa ria.ru, 5. 1. 2016