06.4.2016 20:46:07

Putin chce vytvorením národnej gardy odvrátiť štátny prevrat?

 

Experti americkej spravodajsko-analytickej spoločnosti Stratfor sa nazdávajú, že ruský prezident sa vytvorením národnej gardy usiluje ochrániť seba i svoje okolie.

 

Cieľom vytvorenia národnej gardy vraj môže byť  ochrana pred hrozbou nelojálnosti iných silových rezortov v prípade štátneho prevratu. Experti predpokladajú, že Putin pochybuje, že FSB, vojská ministerstva vnútra alebo aj armáda mu zostanú lojálne v prípade nejakých nepokojov.

Veliteľom Národnej gardy RF bol ustanovený bývalý telesný strážca Putina a predstaviteľ  vnútorných vojsk Viktor Zolotov, ktorý je vraj jedným z najdôveryhodnejších osôb hlavy Kremľa.

Vytvorenie národnej gardy prezident oznámil 5. apríla na stretnutí s ministrom vnútra Vladimírom Kolokoľcevom, s hlavou protidrogovej služby Viktorom Ivanovom a veliteľom vojsk ministerstva vnútra Viktorom Zolotovom.

Ukazuje sa, že tento rezort bude novým orgánom výkonnej moci, medzi úlohy ktorého bude spadať boj s terorizmom a organizovaným zločinom. Národná garda bude podriadená priamo Putinovi.

Podľa politobzor.net, 6. 4. 2016