08.12.2014 09:45:25

Puškov: Kríza vzťahu USA - Rusko nie je dočasná

Kríza vo vzťahu Ruska a USA dozrievala už dávno a treba vychádzať z toho, že má nie dočasný charakter, nazdáva sa predseda zahraničného výboru Dumy Alexej Puškov.

 

 

"My, nazdávam sa, musíme vychádzať z nie dočasného charakteru tohto vzťahu. Kríza dozrievala dlho v rusko-amerických vzťahoch. Začalo sa to z rozširovania NATO, potom zo sporov ohľadne systému PRO, ďalej - okupácia Iraku. Intenzita tejto krízy sa zvýšila počas bombardovania Líbye. Sýria sa, podľa mňa, stala momentom pravdy. No a Ukrajina - to už bola absolútne monumentálna nezhoda prístupov strán, záujmov strán i geopolitických základní strán", povedal v Dume.

V ukrajinskej situácii badať podľa neho frontálnu zrážku toho, čo USA považujú za svoj národný záujem a čo "my v Rusku považujeme za naše národné záujmy".

 

Podľa ria.ru, 8. december 2014