04.8.2012 10:55:06

Prvé výsledky sčítania obyvateľstva RF

Na oficiálnej webovej stránke ruského štatistického úradu sú už umiestnené predbežné výsledky sčítania obyvateľstva, hovoriace, že v Rusku má trvalý pobyt 141 183 200 ľudí. Dočasne sa tu nachádza 285,2 tisíca ľudí, ktorých trvalé bydlisko je za hranicami RF.
V štatistickom úrade upozorňujú, že tieto údaje sa budú ešte aktualizovať pretože k nim napr. pribudnú informácie o občanoch na dlhodobých zahraničných služobných cestách, informácie o obyvateľoch v ťažko dostupných regiónoch...
Konečné výsledky sčítania obyvateľstva budú uverejnené v apríli 2011. Až vtedy sa dozvieme koľko žije v RF mužov a koľko žien, akého sú veku, koľko ľudí žije v mestách a koľko na dedinách atď. Napriek tomu sa už dnes dá povedať, že za 8 rokov od posledného sčítania obyvateľstva v roku 2002 sa počet ruského obyvateľstva (145,2 miliónov) znížil o 4 milióny ľudí.
kp.ru 4. november 2010 (krátené)