04.1.2017 14:13:30

Prvé stretnutie Spišskonovoveského klubu Arbat v roku 2017

Témou prvého tohtoročného stretnutia členov klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi bolo 7 hlavných novoročných tradícií v Rusku.

Okrem toho sa prítomní zaoberali aj aktivitami klubu na najbližšie obdobie. Potešujúce je, že sme rozšírili svoje rady o 3 nových členov.

Branislav Rusiňák