11.9.2017 20:11:11

Prvé jesenné stretnutie bratislavského klubu Arbat

Vo štvrtok14. 9. 2017 o 18.00 hod sa v priestoroch Klubu Lúčnica na Štúrovej 6 bude konať prvé jesenné stretnutie bratislavského klubu Arbat.

Témou besedy budú určite naše zážitky z dovoleniek, vrátane zaujímavostí z cesty niektorých nás do Moskvy.

Na stretnutie pozývame tak členov Slovensko-ruskej spoločnmosti, ako aj ľudí, majúcich pozitívny vzťah k ruskému jazyku, k Rusku a jeho kultúre.

redakcia