30.9.2015 02:04:48

Protesty proti americkým vojskám na Slovensku budú pokračovať

 

Akcie proti prítomnosti amerických vojsk na Slovensku budú pokračovať aj v budúcnosti. Na tlačovej konferencii v Bratislave to dnes oznámili bývalý premiér Ján Čarnogurský spolu s predstaviteľmi Komunistickej strany Slovenska (KSS).

 

Čarnogurský spolu s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom, podpredsedom strany Jalalom Sulejmanom a členom strany Arturom Bekmatovom predstavili vyhlásenie občianskych združení, zoskupení a politických strán, ktoré sa zúčastňujú odporu proti americkej vojenskej prítomnosti u nás. Prítomní sami seba označili za mierových aktivistov.
Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že sa treba postaviť proti provokačným vojenským krokom NATO a USA na území Slovenska. Signatári uvádzajú, že aj napriek rozličným názorom na mnoho otázok sa zhodujú na tom, že vojenské základne, vojenské konvoje NATO alebo USA obmedzujú suverenitu Slovenska a zaťahujú krajinu do vojenských konfliktov. Rusko, naopak, signatári nepovažujú za ohrozenie Slovenska.
Čarnogurský informoval, že po protestných akciách, ktoré boli zamerané proti prechodu konvoja amerických vojsk cez územie Slovenska, zorganizujú aj ďalšie protestné zhromaždenie koncom októbra. On sám nemá problém spolupracovať s komunistami, proti ktorým ako disident bojoval. Dôležitá je zhoda na konkrétnych veciach, vysvetlil.
„Považujeme politiku USA, ktorej nástrojom je NATO, za hlavného vojnotvorcu na Blízkom východe, na Ukrajine, v severnej Afrike,“ vyhlásil Čarnogurský, podľa ktorého takáto politika zaťahuje Slovensko do vojenských konfliktov. „Nechceme sa do nich nechať zatiahnuť, lebo ich nepovažujeme za svoje konflikty,“ doplnil.
Sulejman vyzval obyvateľstvo Slovenska, aby prejavilo odpor proti prítomnosti amerických vojsk na Slovensku. Podpredseda KSS sa domnieva, že na Slovensku prebieha fašizácia spoločnosti, ktorá je „v plnom prúde“. Tá podľa neho preniká do spoločnosti aj v podobe diskusie ohľadom utečencov a kvót, ktorá zosilňuje xenofóbne nálady ľudí.
„Vzniklo určité spojenie medzi transatlantickým fašizmom a džihádovským náboženstvom,“ tvrdí Sulejman s tým, že Islamský štát silno podporuje USA. „Myslím si, že je otázkou krátkeho času, keď odhalíme, že migračná vlna, ktorá sa valí na Európu, je prácou niekoho iného v záujme dosiahnuť určitú destabilizáciu mieru v Európe,“ doplnil.
Signatári vo vyhlásení uvádzajú, že ich konečným cieľom je vystúpenie Slovenska z NATO. Čarnogurský vysvetlil, že to nepovažujú za realistické v blízkej dobe, lebo mienkotvorné médiá to nepodporujú, a preto by sa im nepodarilo zorganizovať dostatočne silný odpor medzi ľuďmi. Nevýhody členstva v Severoatlantickej aliancii sa však podľa Čarnogurského budú stupňovať a verejnosť bude neskôr pre ich argumentáciu otvorenejšia.

Podľa TASR, 29. 9. 2015