15.2.2019 17:59:20

Prosíme vás, podarujte nám 2 % z vašich daní

Vedenie Slovensko-ruskej spoločnosti (SRS) sa obracia na členov SRS s výzvou darovať spoločnosti 2% z daní na podporu činnosti SRS v roku 2019

Údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

 

                       Názov:                       Slovensko-ruská spoločnosť

                       Právna forma:           Občianske združenie

                       IČO:                          30867495

                       Sídlo:                        Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

                      Banka:                       Tatrabanka, a.s.

 

 

(údaje pre daňové priznanie v kolonke 2% z dane)


a číslo účtu 

 Tatrabanka, a.s.  IBAN: SK7811000000002621016506

v podobe zreteľnejšieho vypísania čísla účtu, ak sa rozhodnete darovať príspevok aj mimo daňového priznania za rok 2018

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2101 6506


BIC/SWIFT: TATR SK BX

V mene Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský