29.3.2018 20:09:06

Prosíme vás, podarujte nám 2 % z vašich daní

Vedenie SRS sa obracia na členov SRS s výzvou darovať spoločnosti 2% z daní na podporu činnosti SRS v roku 2018.

Údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

 
                       Názov:                        Slovensko-ruská spoločnosť
                       Právna forma:           Občianske združenie
                       IČO:                            30867495
                       Sídlo:                          Dostojevského rad 1 , 811 09 Bratislava
 

V mene Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský