20.4.2017 15:27:54

PROGRAM RUSKÉHO CENTRA VEDY A KULTÚRY V BRATISLAVE NA MÁJ 2017

 

4. mája o 17.00 hod. v RCVK

Filmový klub Návrat k prvopočiatkom

Premietanie poetického filmu Rača, láska moja (1977)

 

9. mája

Podujatia pri príležitosti 72. výročia víťazstva v

2. svetovej vojne:

- o 12.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí vystúpenie hudobníkov Moskovského kadetského súboru

- o 15.00 hod. pamätník Slavín

Slávnostný ceremoniál kladenia vencov a kvetov o 17.00

hod.

- v RCVK slávnostný večer, venovaný Dňu víťazstva, v

spolupráci so Zväzom Rusov na Slovensku

 

11. mája o 17.00 hod. v RCVK

Nezabudnuteľný Jevgenij Jevtušenko.

Tvorivý večer s Ľubomírom Feldekom, vynikajúcim slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom a prekladateľom

 

12. mája o 17.00 v RCVK

Koncert národného umelca RF OLEGA POGUDINA

 

16. mája o 17.00 v RCVK

Tvorivý večer národného umelca RF Sergeja Novožilova

Na programe sú: povesť A. Puškina Egyptské noci, poézia S. Jesenina a B. Pasternaka, rozprávanie o stretnutiach s

vynikajúcimi umeleckými a literárnymi dejateľmi

 

24. mája o 17.00 hod. v RCVK

Otvorenie výstavy "Abeceda ruskej poézie".

Výstava potrvá do 5. Júna.

 

25. mája o 17.00 hod. v RCVK

Koncert ruských hudobníkov v rámci projektu Majstrovské posolstvo Petrohradského Domu hudby.

 

Zmena programu vyhradená.

02/ 52 62 59 81, www.rcvkba.sk

 

www.rcvkba.sk