04.8.2012 10:55:06

Prognóza pre rubeľ

Ruský minister financií Alexej Kudrin je presvedčený, že vyvážená cena ropy nedovolí rozkolísať národný rubeľ.
Napriek tomu si Rusko nanovo ide požičiavať. Hneď po minutí rezerv v národných fondoch. Týmto spôsobom začne zahraničná zadlženosť krajiny rásť 2 – 3 percentá HDP za rok. Podľa ministrových slov Rusko sa vymaní z krízy v roku 2012 a v najbližších piatich rokoch sa rozpočtový deficit skráti do 1 – 2 percenta HDP z 5,9 percenta HDP roka 2009. Aj z tohto dôvodu sa ráta s upevnením finančného ratingu krajiny.
Spomínajúc na chyby posledných rokov Kudrin priznal, že vláda dopustila príliš silné upevnenie rubľa a infláciu z dôvodu nárastu príjmov z vysokých cien ropy.
- Čiže míňali sme bez poradia dôležitosti a aj toto spevňovalo rubeľ a zvyšovalo infláciu. Tým, že sme tieto prostriedky kumulovali v stabilizačnom fonde, sme síce túto tendenciu brzdili, ale brzdiť sme ju mali ešte viac.
Už dávnejšie Kudrin vyhlásil, že v najbližších desiatich rokoch sa Rusko nechystá viditeľne zvyšovať štátne výdaje, ako tomu bolo do krízy. Navyše k roku 2015 štát dosiahne vyrovnaný rozpočet. Taký aký Rusko malo v priebehu ôsmich predkrízových rokoch.
- Čo sa týka pôžičiek. Už sme ich splánovali, budú mierne. Ako dlžník má Rusko niekoľko predností oproti tým (Veľká Británia, Taliansko a Japonsko), ktorí sú za kritickou hranicou 60-tich percent HDP. Alebo oproti USA, ktoré dosiahnu zadlženosť 100 percent HDP už o tri, štyri roky. Vonkajšia zadlženosť Ruska totiž činí 8,2 percenta HDP.
- Toto znamená, že v našej zásobe je ešte jedna tajná zbraň. V podmienkach konjunktúry sme znížili svoju závislosť od medzinárodného finančného trhu a teraz sa, v porovnaní s ostatnými, nachádzame na najvýhodnejšej pozícii. Naša ekonomika, zase na rozdiel od iných, dokáže získavať aj štátnu podporu. A za cenu toho, že štát si tieto prostriedky síce požičia vonku, ale použije ich na priamu podporu občanov.
Podľa ITAR-TASS, 30. januára 2010