26.10.2020 15:54:29

Prípravné kurzy na prijatie a štúdium na ruských vysokých školách

zdroj: rcvkba.sk
zdroj: rcvkba.sk


Vzdelávací online servis Študuj v Rusku! pozýva zahraničných absolventov stredných škôl na prípravné kurzy na prijatie a štúdium na ruských vysokých školách.Kurzy sú bezplatné a konajú sa v ruštine!

Používatelia servisu dostanú prístup k online programom zo základných predmetov školského programu, vrátane aktuálnych materiálov na prípravu k maturitným skúškam v Rusku podľa ruských učebných noriem. A kurz Ruština pre cudzincov prispeje k zvýšeniu úrovne ovládania ruského jazyka u zahraničných absolventov stredných škôl.

Budúci študenti nielen že si doplnia vedomosti, ale na základe výsledkov záverečného testu budú môcť zhodnotiť svoju reálnu úroveň pripravenosti na prijímacie skúšky na ruské vysoké školy. Pripojte sa k projektu Študuj v Rusku, získajte doplňujúce vedomosti, pripravujte sa na štúdium v Rusku a rozšírte si tak horizonty svojich možností!

Všetky kurzy online servisu budú prístupne do konca školského roka. Avšak na získanie certifikátu môžete absolvovať test už teraz až do 10. novembra 2020. Poponáhľajte sa!

Podrobné informácie získate a zaregistrovať sa môžete na platforme: http://rs.physicon.ru


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave