04.8.2012 10:55:06

Pripomeňme si Deň slovanského písomníctva a kultúry

V Rusku a aj v ďalších slovanských krajinách si dnes pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry.
Deň je spojený s uctievaním tvorcov cyriliky svätých Cyrila a Metoda. Písmo solúnskych bratov veľmi ovplyvnilo aj rozvoj ruskej literatúry.
V Rusku sa tento dátum prvýkrát oficiálne oslavoval v roku 1863 pri príležitosti 1000. výročia vytvorenia azbuky. V tom istom roku bol schválený výnos o oslavách Dňa pamiatky Cyrila a Metóda 11. mája (24. mája podľa Gregoriánskeho kalendára). V roku 1991 sa tento deň stal štátnym sviatkom slovanského písomníctva a kultúry.
Podľa Hlas Ruska, 24. máj 2011