04.8.2012 10:55:06

Prioritou zahraničnej politiky RF je upevnenie vzťahov s krajinami SNŠ

„Upevnenie vzťahov s krajinami SNŠ je veľmi dôležitou prioritou ruskej zahraničnej politiky, pretože základ našich vzťahov tvorí mnohoročná história a kultúra“, vyhlásil dnes minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov na zahájení fóra Úloha národnej diplomacie v rozvoji humanitárnej spolupráce.
Lavrov nielen uvítal iniciatívy verejných organizácií pridať nový impulz rozvoju vzťahov s krajinami blízkeho zahraničia, ale prisľúbil aj pomoc pri realizácii projektov národných diplomacií, pri riešení globálnych problémov i pri rozvoji dialógu medzi kultúrami.
Podľa Hlas Ruska, 16. december 2010