01.6.2015 15:53:33

Prijatie Jána Čarnogurského v Spišskej Novej Vsi (video)

V piatok 22. mája prijal primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný v obradnej sieni Radnice jedného z najznámejších slovenských disidentov Jána Čarnogurského. Minule, keď bol v Spišskej Novej Vsi, prezentoval svoju knihu zápiskov a poznámok z obdobia aktívneho politika. Tentokrát nás navštívil ako predseda Slovensko–ruskej spoločnosti pri príležitosti založenia nášho Klubu Arbat.

Reportáž mestskej televízie Reduta o prijatia JUDr. J. Čarnogurského a o založení nášho Klubu Arbat.
 
http://www.snv.sk/archiv?video=150525-2

www.snv.sk