11.8.2020 18:00:56

Príhovor ministra zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrova k účastníkom spomienkového zhromaždenia v Hirošime pri príležitosti 75. výročia zhodenia atómovej bomby

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Prinášame Vám príhovor hlavy ruskej diplomacie k smutnému výročiu bezprecedentne zákerného použitia jadrovej zbrane na obyvateľoch japonskej Hirošimy:
Vážený pán primátor, vážení obyvatelia Hirošimy!
Vážení organizátori, účastníci a hostia spomienkového zhromaždenia!


Tento rok si pripomíname 75. výročie skončenia najväčšej a najkrvavejšej vojny v ľudských dejinách. V tejto súvislosti máme neustále pred očami nielen jej závery, ktoré položili základ súčasného systému medzinárodných vzťahov a zabezpečili prechod národov k mierovému spolunažívaniu, ale spomíname si aj na ľudské obete, aby sme nepripustili možnosť zopakovania vtedajších tragédií.

6. augusta 1945 Spojené štáty podnikli atómový útok na Hirošimu, a o tri dni aj na Nagasaki. Do dnešných dní hrozná smrť nevinných civilistov bolestne rezonuje v srdciach miliónov ľudí na planéte. Aj keď dobre poznáme príčiny a priebeh druhej svetovej vojny, je ťažké pochopiť, čo viedlo tých, ktorí naplánovali a vykonali tento neľudský čin.

Zástupcovia Sovietskeho zväzu boli medzi prvými zahraničnými pozorovateľmi, ktorí navštívili miesto tragédie a zhromaždili podrobné materiály, ktoré predložili vedeniu krajiny. Tieto a ďalšie informácie o výsledkoch skúmania dôsledkov jadrových výbuchov v Japonsku boli následne uverejnené a predložené širokému medzinárodnému spoločenstvu. Dúfame, že ostatní budú nasledovať náš príklad a zostanú verní historickej pravde, podávajúc transparentný opis uvedených udalostí.

Nestranná analýza historických udalostí v auguste 1945 potvrdzuje, že vedúce svetové metropoly si nutne museli uvedomovať, že druhá svetová vojna sa objektívne blíži ku koncu. Ofenzíva sovietskych vojsk na Ďalekom východe v rámci spojeneckých dohôd nielen oslobodila Čínu a Kóreu, ale spôsobila aj to, že Japonsko stratilo motiváciu, aby pokračovalo vo vojenských operáciách. Za týchto okolností bolo americké atómové bombardovanie v podstate iba ukážkou sily a bojovým testom jadrových zbraní na civilistoch. USA sú prvou a jedinou krajinou, ktorá použila tento typ zbrane hromadného ničenia.

Rusko ako štát, ktorý vlastní jadrové zbrane, si je vedomé svojej zodpovednosti za medzinárodnú bezpečnosť, globálnu a regionálnu stabilitu. Vieme, aké následky môže mať použitie jadrových zbraní. Naša krajina sa uberá kurzom na zachovanie mieru, zrieknutie sa konfrontácie v medzinárodných záležitostiach.

Dnes s veľkým znepokojením sledujeme zhoršovanie medzinárodného systému kontroly zbraní, zánik zmlúv, nedodržiavanie zásad nezasahovania do bezpečnosti štátov a výrazný nárast jadrových rizík. V doktrinálnych vojensko-politických postojoch dochádza k alarmujúcemu posunu k prípustnosti praktického použitia jadrových zbraní ako bojového prostriedku.

Treba vylúčiť riziko vojenských zrážok medzi jadrovými mocnosťami a možnosť jadrovej vojny. Sme pevne presvedčení, že v takejto vojne nemôže nikto zvíťaziť a preto by nemala byť nikdy rozpútaná. Vyzývame všetky jadrové sily, aby oficiálne potvrdili, že uznávajú tento postulát.

V snahe zbaviť svet hrozby, ktorú predstavujú zbrane hromadného ničenia, opätovne potvrdzujeme svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a v tejto súvislosti presadzujeme predĺženie platnosti Zmluvy o znížení počtu strategických zbraní. V podmienkach, keď Spojené štáty odstúpili od Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu, sa Rusko jednostranne zaviazalo nerozmiestňovať v nijakých regiónoch sveta pozemné rakety stredného a kratšieho doletu dovtedy, kým tam nebudú nasadené americké zbrane uvedeného typu.

Rusko neustále udržiava konštruktívny dialóg so všetkými politickými silami a sociálnymi hnutiami, ktoré sú zástancami zníženia jadrovej hrozby. V tejto súvislosti je potrebné vecne diskutovať o otázkach, ktoré musia byť vyriešené, lebo inak sa len ťažko budú dať vytvoriť priaznivé podmienky pre ďalší pokrok na ceste jadrového odzbrojenia. Medzi ne patrí rozmiestňovanie amerického globálneho systému protiraketovej obrany, vývoj vysoko presných strategických útočných zbraní s nejadrovým arzenálom, militarizácia vesmíru a kybernetického priestoru, neochota USA ratifikovať Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových zbraní.

Spoločným úsilím musíme zabezpečiť, že hrôza a smútok Hirošimy a Nagasaki sa už nikdy nebudú opakovať. Tragédia vyvolala veľmi živú reakciu v srdciach Rusov a odráža sa v našej literatúre, umení a hudbe. Príbeh dievčatka Sadako, ktoré sa usilovalo vyrobiť tisíc papierových žeriavov v nádeji, že sa vylieči z choroby z ožiarenia, pozná každý ruský školák.

Preto 6. augusta budeme všetci s obyvateľmi Vášho mesta.SERGEJ VIKTOROVIČ LAVROV

 z ruštiny preložila redakcia z Rusemb