06.9.2013 09:04:20

Príďte sa postaviť americkej agresii voči Sýrii

V pondelok 9. septembra 2013 o 17.00 hod. sa pred veľvyslanectvom USA v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutoční protestné zhromaždenie zamerané na vyjadrenie postoja voči zamýšľanej americkej agresii proti zvrchovanému štátu a jeho zvrchovaným občanom. 

Ak sme neboli spokojní, že v roku 1968 nás prišlo od našich vnútorných československých rozporov "zachraňovať 5 armád", nedovoľne, aby sa to isté stalo iným národom! Ak to dopustíme, začneme mať veľký problém pozerať sa na seba do zrkadla.

Svoju tvár voči roku 1968 už stratili všetci tí, ktorí podporili agresiu do Iraku! Svoju tvár voči roku 1968 už stratili aj tí, ktorí schválili použitie nášho územia na agresiu voči Juhoslávii. V momente, ako to urobili, sa totiž postavili sa na stranu pisateľov a doručovateľov listu pre Brežneva na jar v roku 1968.

Aký je vlastne rozdiel, že niekto BEZ PRÁVA povolá tretiu silu na riešenie vnútorných problémov Sýrie a bývalého Československa? Žiadny! Je to rovnaké, ako keby niekto cudzí sa išiel zamiešať do sporu súrodencov jednej rodiny.

No a toto by nestrpel žiadny OBČAN. Pred týmto  by sa sklonil len "OVČAN"!!!

redakcia srspol.sk