23.3.2013 15:15:10

Pridnestrovský prezident volá po zjednotení všetkých slovanských štátov

 

„Všetkým slovanským štátom sa treba v podmienkach svetovej ekonomickej nestability spojiť, aby mohli operatívnejšie reagovať na možné hospodárske riziká“, - vyhlásil predstaviteľ pridnestrovského štátu Jevgenij Ševčuk počas guľatého stola v Odese, ktorý sa konal na tému „Hospodárske aspekty strategickej voľby Ukrajiny v otázkach súčinnosti s krajinami Colnej únie a spoločného hospodárskeho priestoru v rámci EurAzES“.

 

O svoj názor sa tu podelili aj predstavitelia administrácie prezidenta a vlády RF, predstavitelia orgánov Euroázijskej hospodárskej komisie, Euroázijskej rozvojovej banky, spoločenskí činitelia, predstavitelia popredných vedeckých inštitúcií a spoločenských organizácií Ukrajiny a Ruska z oblasti ekonomiky, prognóz a hospodárskej integrácie.

Podľa regnum.ru, 23. marec 2013