09.5.2020 16:34:49

Prianie z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave

(foto: rcvkba.sk)


Dovoľte, aby sme Vám v mene pani riaditeľky RCVK - Inny Kuznetsovej - zaslali  zdravicu pri príležitosti významného 75. výročia oslobodenia spod fašistického  jarma.

Želáme Vám najmä v pevnom zdraví prežité dni!


 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave