06.11.2020 15:25:05

Prejav Lavrova na zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy

Šéf diplomacie RF
Šéf diplomacie RF
(foto: © Sputnik/The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation)


Prinášame prejav ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova účastníkom 130. online ministerského zasadania Výboru ministrov Rady Európy, v Aténach, 4. novembra 2020. (armadnymagazin.sk)Vážená pani generálna tajomníčka, pán predseda Výboru ministrov, kolegovia!

Je symbolické, že v Aténach spoločne, aj keď virtuálne, oslavujeme 70. výročie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Prvé myšlienky o ľudských právach a demokracii sa zrodili v zemi Hellas. Pamätáme si tiež, že náš dohovor, ktorý korunoval tri tisícročia vývoja európskeho práva a humanistického myslenia, bol reakciou na hrôzy druhej svetovej vojny. Záruka ich neopakovania. Tento rok sme oslávili 75. výročie Víťazstva nad nacizmom. Sovietsky ľud vyslobodil Európu z „hnedého moru“ a spolu s ďalšími národmi kontinentu priniesol nenahraditeľné obete k oltáru tohto víťazstva. Niektorí členovia našej organizácie však majú krátku pamäť. Revidujú výsledky vojny, oslavujú nacistov a ich komplicov, ničia pamätníky osloboditeľom Európy. Zabudli, za akú cenu sa hodnoty a ideály, ktoré boli konsolidované v EDĽP, dosiahli utrpením.

Som presvedčený, že historický revizionizmus je jednou z hlavných hrozieb pre náš dohovor a právny poriadok, ktorý z neho vychádza. Toto sa v praxi potvrdzuje. Tam, kde sa prepisujú dejiny a stavajú sa pomníky katom holokaustu, dochádza k masívnemu porušovaniu ľudských práv. Na Ukrajine a v pobaltských krajinách sú milióny diskriminované za to, že sú Rusi alebo hovoria rusky. Státisíce sa považujú za „osoby bez občianstva“ a sú pozbavené základných práv. Rada Európy by nemala zatvárať oči pred týmto apartheidom 21. storočia – spôsobuje to nenapraviteľné škody na jej dobrej povesti.

EDĽP sa stal pilierom spoločného humanitárneho priestoru na kontinente. Navyše ide o priestor ohraničený normami medzinárodného práva, a nie niektorými „pravidlami“ svojvoľne stanovenými jednotlivými krajinami a ich blokmi. Tento priestor však nebude kompletný, kým Európska únia nepristúpi k dohovoru. A pripojí sa bez výnimiek. Je to v záujme všetkých Európanov.

Rusko vždy a v dobrej viere plnilo a bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z EDĽP. To platí aj pre súčasné zložité obdobie, keď sme všetci nútení prijať reštriktívne opatrenia na ochranu našej populácie pred koronavírusom. Ústredným aspektom EDĽP je právo na život. Rusko urobilo všetko pre to, aby pomohlo všetkým krajinám v núdzi v boji proti pandémii. Ponúklo odstránenie všetkých prekážok, zrušenie sankcií, ktoré si navzájom bránia v zložitej dobe. Je povzbudivé, že mnohé členské štáty konali rovnako.

V tejto súvislosti by som rád vyjadril poďakovanie gréckemu predsedníctvu. V podmienkach sanitárnej krízy sa grécki priatelia neriadili iba prikázaním svojho veľkého krajana Hippokrata „Neubližujte“. Dosiahli praktické výsledky, položili základy ďalšej konštruktívnej práce. Od samého začiatku sme v Rusku naliehali na Radu Európy, aby sa neuspokojila s úlohou strážcu EDĽP a iných dohovorov. Musíme ísť ďalej – vytvoriť zjednocujúcu agendu kombinujúcu úsilie štátov v zdravotníctve a sociálnej sfére. Tragické ponaučenia z koronavírusovej krízy nás nútia prehodnotiť priority našej organizácie – posilniť sociálny rozmer založený na jej mechanizmoch vrátane Dohovoru o liekoch, Európskej socialistickej charty, Európskeho liekopisu.

Prvá vakcína proti koronavírusu, Sputnik V, bola certifikovaná v Rusku. Vyvíjame ďalšie dve vakcíny. Sme pripravení spolupracovať v oblasti očkovania aj na platforme Rady Európy. Vieme, že tieto úspechy našej krajiny sa nepáčia všetkým. Ale nemali by sa brať ohľady na politický charakter ani na ekonomické výpočty nad záujmy ochrany zdravia ich vlastných občanov. Dovoľte mi citovať ďalšieho veľkého Gréka Sokrata: „Kto chce, hľadá cestu. Kto nechce hľadať dôvod“.

Koronavírus potvrdil, aké dôležité je pre Európanov zjednotiť sa tvárou v tvár spoločným hrozbám. Vždy sme verili v zjednocujúci potenciál Rady Európy. Videli sme v ňom prototyp Spoločného európskeho domu. Musíme si však úprimne pripustiť, že naša štvrťstoročná skúsenosť so životom v tomto „domove“ je nejednoznačná – existujú nespochybniteľné úspechy, nenaplnené nádeje a sklamania.

Kríza, ktorú zažila Rada Európy v rokoch 2014 – 2019, jasne ukázala, k čomu vedie porušenie zásad a noriem stanovených v jej charte. To, z čoho sa stane dvojitý meter, sa snaží využiť jeho štruktúry na presadzovanie záujmov bloku a urovnávanie politických výsledkov. Dúfam, že sa všetci z tejto krízy poučili správne a nikto by to nechcel opakovať. Hlavným záverom, ktorý sme v Rusku dosiahli, je, že je dôležité, aby si Rada Európy zachovala svoju nezávislosť a identitu ako skutočne celoeurópska organizácia založená na princípoch zvrchovanej rovnosti štátov, rešpektovaní ich špecifík a prístupov. Až potom bude môcť úspešne napredovať k dosiahnutiu svojho hlavného zákonného cieľa – posilňovania jednoty medzi európskymi krajinami, podpory ich hospodárskeho a sociálneho pokroku.


Sergej Lavrov


armadnymagazin.sk